პროექტები

გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები

„გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები“, პროექტი ხორციელდება ფინეთის ადგილობრივი თანამშრომლობის ფონდის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და „სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის“ ორგანიზებით. პროექტის მთავარი მიზანია გააძლიეროს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები საქარ...

ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ

პროექტი განხორციელდა"სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა" და "საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის (GCSD)" პარტნიორობით, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით; პროექტის - „ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების განვით...

სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი "სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ" რომლის მიზანს წარმოადგენდა ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებისა და ევროინტეგრაციის შესახებ...

სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა კანადის საელჩოს მხარდაჭერით 2019 წლის 1 აგვისტოდან 2020 წლის 28 თებერვლამდე პერიოდში განახორციელა პროექტი „სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის“. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამოქალქო განათლების მასწავლებლების კომპეტენციის ამაღლების გ...

1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის 1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის

სამოქალქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, ორგანიზაცია „ახალგაზრდები მშვიდობისთვის და თანასწორობისთვის“ პარტნიორობით ახორციელებს საერთაშორისო პროექტს „1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის“, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის ახალგაზრდული პროგრამის Erasmus + ფარგლ...

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის

პროექტის მიზანი პროექტებით სწავლების მნიშვნელობის შესახებ სასკოლო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სასკოლო საზოგადოების ხელშეწყობა სასწავლო და სოციალური პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამოცანები 1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დონის ამაღლება პროექტული სწავლების მიმართულებით...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.