ბიბლიოთეკა

სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
Normative Instruments
Normative Instruments
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მასწავლებლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მასწავლებლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მოსწავლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი)

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.