პროექტები

მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ

პროექტი „მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ“ წარმოადგენს სამოქალაქო ინტერვენციას, რომლის მიზანია, სასკოლო გარემოს გაძლიერება, რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის ნიშნების ადრეულ ეტაპზე შემჩნევის და მათი თავიდან აცილების კუთხით. პროექტს ახორციელებს ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი სამოქალაქო გ...

პროგრამა "მომავლის თაობა" პროგრამა "მომავლის თაობა"

2018 წლიდან სამოქალაქო განათლების პროგრამა "მომავლის თაობა" ახალ 230 სკოლას გაუწევს დახმარებას. "მომავლის თაობა" ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლებას სკოლებში და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, ინფორმირებული და პასუ...

1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის 1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის

სამოქალქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, ორგანიზაცია „ახალგაზრდები მშვიდობისთვის და თანასწორობისთვის“ პარტნიორობით ახორციელებს საერთაშორისო პროექტს „1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის“, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის ახალგაზრდული პროგრამის Erasmus + ფარგლ...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.