პროექტები

USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა

2022 წლის აპრილის თვიდან, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი არის USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი განმახორციელებელი პარტნიორი, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს PH International ს...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.