პროექტები

USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა

2022 წლის აპრილის თვიდან, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი არის USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი განმახორციელებელი პარტნიორი, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს PH International ს...

CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის მეთოდებით CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის მეთოდებით

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 2021 წლის ოქტომბრის თვიდან "აიწონა-დაიწონასა" და ორგანიზაცია "CRISP-Crisis Simulation for Peace e.V-თან პარტნიორობით და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს "CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის...

1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის 1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის

სამოქალქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, ორგანიზაცია „ახალგაზრდები მშვიდობისთვის და თანასწორობისთვის“ პარტნიორობით ახორციელებს საერთაშორისო პროექტს „1+1 ერთობლივი ძალისხმევა დემოკრატიული კულტურისთვის“, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის ახალგაზრდული პროგრამის Erasmus + ფარგლ...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.