პროექტები

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა მდგრადი განვითარებისთვის სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა მდგრადი განვითარებისთვის

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა 2021-2022 წლის პერიოდში ესტონურ ორგანიზაციასთან "Jaan Tõnnissoni Instituut" თანამშრომლობით განახორციელა პროექტი "სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა მდგრადი განვითარებისთვის", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს "განვითარების...

CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის მეთოდებით CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის მეთოდებით

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 2021 წლის ოქტომბრის თვიდან "აიწონა-დაიწონასა" და ორგანიზაცია "CRISP-Crisis Simulation for Peace e.V-თან პარტნიორობით და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს "CEEM - სამოქალაქო განათლების სწავლება სიმულაციისა და თეატრის...

ციფრული მედეგობა ციფრული მედეგობა

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის პროექტის „ციფრული მედეგობის გაძლიერება საქართველოში“, რომელიც განხორციელდა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის „დემოკრატიული და ინკლუზიური სასკოლო კულტურა მოქმედებაში“ (DISCO), ფარგლებში ითარგმნა მასწავლებლის სახელმძღვან...

საგანმანათლებლო City-Walk საგანმანათლებლო City-Walk

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა და მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის - გეოგრაფიის დეპარტამენტი - პარტნიორობით - გერმანული ფონდის EVZ - Remembrance, Responsibility, Future - მხარდაჭერით. პროექტი მიზნად ისახავს გააცნოს ციფრული "City Walk" მეთოდოლოგია ქართვე...

მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ

პროექტი „მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ“ წარმოადგენს სამოქალაქო ინტერვენციას, რომლის მიზანია, სასკოლო გარემოს გაძლიერება, რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის ნიშნების ადრეულ ეტაპზე შემჩნევის და მათი თავიდან აცილების კუთხით. პროექტს ახორციელებს ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი სამოქალაქო გ...

პროგრამა "მომავლის თაობა" პროგრამა "მომავლის თაობა"

2018 წლიდან სამოქალაქო განათლების პროგრამა "მომავლის თაობა" ახალ 230 სკოლას გაუწევს დახმარებას. "მომავლის თაობა" ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლებას სკოლებში და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, ინფორმირებული და პასუ...

გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები

„გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები“, პროექტი ხორციელდება ფინეთის ადგილობრივი თანამშრომლობის ფონდის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და „სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის“ ორგანიზებით. პროექტის მთავარი მიზანია გააძლიეროს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები საქარ...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.