პროექტები

ციფრული მედეგობა ციფრული მედეგობა

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის პროექტის „ციფრული მედეგობის გაძლიერება საქართველოში“, რომელიც განხორციელდა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის „დემოკრატიული და ინკლუზიური სასკოლო კულტურა მოქმედებაში“ (DISCO), ფარგლებში ითარგმნა მასწავლებლის სახელმძღვან...

საგანმანათლებლო City-Walk საგანმანათლებლო City-Walk

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა და მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის - გეოგრაფიის დეპარტამენტი - პარტნიორობით - გერმანული ფონდის EVZ - Remembrance, Responsibility, Future - მხარდაჭერით. პროექტი მიზნად ისახავს გააცნოს ციფრული "City Walk" მეთოდოლოგია ქართვე...

გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები

„გოგოების და ბიჭების თანაბარი შესაძლებლობები“, პროექტი ხორციელდება ფინეთის ადგილობრივი თანამშრომლობის ფონდის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და „სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის“ ორგანიზებით. პროექტის მთავარი მიზანია გააძლიეროს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები საქარ...

ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ

პროექტი ხორციელდება "სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა" და "საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის (GCSD)" პარტნიორობით, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით; პროექტის - „ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების განვით...

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის

პროექტის მიზანი პროექტებით სწავლების მნიშვნელობის შესახებ სასკოლო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სასკოლო საზოგადოების ხელშეწყობა სასწავლო და სოციალური პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამოცანები 1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დონის ამაღლება პროექტული სწავლების მიმართულებით...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.