პროექტები

საგანმანათლებლო City-Walk

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა და მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის - გეოგრაფიის დეპარტამენტი - პარტნიორობით - გერმანული ფონდის EVZ - Remembrance, Responsibility, Future - მხარდაჭერით.

 პროექტი მიზნად ისახავს გააცნოს ციფრული "City Walk" მეთოდოლოგია ქართველ და გერმანელ ახალგაზრდა პედაგოგებს და ხელი შეუწყოს პროფესიულ გაცვლასა და გამოცდილების გაზიარების პროცესს.

 პროექტის ფარგლებში, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს მიეცემათ შესაძლებლობა თავად იმუშაონ და შექმნან "საგანმანათლებლო City Walk" შემდეგ თემებზე:

- Un-Read Stories - არ-წაკითხული ისტორიები
- Un-heard People/Voices - არ-გაგონილი ადამიანები/ხმები
- Un-seen Art and Un-Dreamed Utopia - არ-დანახული ხელოვნება და არ-ნაოცნებარი უტოპია

 პროექტის ფარგლებში სამუშაო ენად განსაზღვრულია ინგლისური და ქართული. აქედან გამომდინარე, ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ფლობა, წარმოადგენს სავალდებულო პირობას

 ახალგაზრდა პედაგოგების დაწინაურებისა და განვითარების მიზნით, მონაწილეების შერჩევისას, განსაზღვრული მაქსიმალური ასაკობრივი ზღვარი არის 35 წელი.

პროექტს აქვს ჰიბრიდული სახე - შესაბამისად - მუშაობა წარიმართება, როგორც ონლაინ, ისე ფიზიკურ გარემოში.

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.