პროექტები

სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი "სამოქალაქო განათლება ევროინტეგრაციის შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ" რომლის მიზანს წარმოადგენდა ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებისა და ევროინტეგრაციის შესახებ...

სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა კანადის საელჩოს მხარდაჭერით 2019 წლის 1 აგვისტოდან 2020 წლის 28 თებერვლამდე პერიოდში განახორციელა პროექტი „სასკოლო საზოგადოება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის“. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამოქალქო განათლების მასწავლებლების კომპეტენციის ამაღლების გ...

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის

პროექტის მიზანი პროექტებით სწავლების მნიშვნელობის შესახებ სასკოლო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სასკოლო საზოგადოების ხელშეწყობა სასწავლო და სოციალური პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამოცანები 1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დონის ამაღლება პროექტული სწავლების მიმართულებით...

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.