ბიბლიოთეკა

დისკუსიის წარმართვის ხერხები
დისკუსიის წარმართვის ხერხები
Normative Instruments
Normative Instruments
გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში
გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მასწავლებლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მასწავლებლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მოსწავლის წიგნი)
მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი)

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.