ბიბლიოთეკა

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის პრევენცია საქართველოში
ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის პრევენცია საქართველოში
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის-ნაწილი 1
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის-ნაწილი 1
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_ქართულად
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_ქართულად
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში (აზერბაიჯანულ ენაზე)
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში (აზერბაიჯანულ ენაზე)
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში 2023
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში 2023
კომპლექსური დავალებები სამოქალაქო განათლებაში
კომპლექსური დავალებები სამოქალაქო განათლებაში

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.