ბიბლიოთეკა

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის პრევენცია საქართველოში
ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის პრევენცია საქართველოში
შენი არჩევანი შენი წინსვლაა
შენი არჩევანი შენი წინსვლაა
მედია და არჩევანი
მედია და არჩევანი
არჩევნების შესაფასებელი სახელმძღვანელო
არჩევნების შესაფასებელი სახელმძღვანელო
ეკონომიკური აზროვნება - ტომი II
ეკონომიკური აზროვნება - ტომი II
სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
სამოქალაქო წიგნიერება [მოსწავლე]
სამოქალაქო წიგნიერება [მოსწავლე]
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები
საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.