ბიბლიოთეკა

დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
აქტიური მოქალაქის სახემძღვანელო
აქტიური მოქალაქის სახემძღვანელო
ადამიანით ვაჭრობა - ცნობარი მშობლებისათვის
ადამიანით ვაჭრობა - ცნობარი მშობლებისათვის
ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა
ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
ადამიანის უფლებები და პოლიცია
ადამიანის უფლებები და პოლიცია

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.