ბიბლიოთეკა

როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
Publication-City-Walks-DE
Publication-City-Walks-DE
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_სომხურად
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_სომხურად
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_აზერბაიჯანულად
ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები_აზერბაიჯანულად
კომპლექსური დავალებები სამოქალაქო განათლებაში
კომპლექსური დავალებები სამოქალაქო განათლებაში
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში 2023
პროექტები სამოქალაქო განათლებაში 2023

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.