ბიბლიოთეკა

თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი სომხურ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი სომხურ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისთვის (მასწავლებლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი სომხურ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი სომხურ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მასწავლებლის წიგნი სომხურ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)
როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე (მოსწავლის წიგნი აზერბაიჯანულ ენაზე)

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.