ბიბლიოთეკა

მედია და არჩევანი
მედია და არჩევანი
სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
ადამიანის უფლებები და პოლიცია
ადამიანის უფლებები და პოლიცია
დისკუსიის წარმართვის ხერხები
დისკუსიის წარმართვის ხერხები
Normative Instruments
Normative Instruments

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.