ბიბლიოთეკა

სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
სამოქალაქო წიგნიერება [მასწავლებელი]
სამოქალაქო წიგნიერება [მოსწავლე]
სამოქალაქო წიგნიერება [მოსწავლე]
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება
საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები
საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები
დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა
აქტიური მოქალაქის სახემძღვანელო
აქტიური მოქალაქის სახემძღვანელო
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივები
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მასწავლებლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან (მოსწავლის წიგნი)

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.