ბიბლიოთეკა

პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
პრაქტიკული სამართალი [მასწავლებლის წიგნი]
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა მე-9 კლასის მოსწავლეებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
სამართლებრივი კულტურა სტუდენტებისათვის
ადამიანის უფლებები და პოლიცია
ადამიანის უფლებები და პოლიცია
დისკუსიის წარმართვის ხერხები
დისკუსიის წარმართვის ხერხები

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.