სიახლეები

შეხვედრა ფორუმის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარეებთან

USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის 8-10 სექტემბერს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა შეხვედრა გამართა ორგანიზაციის რეგიონული საბჭოების თავმჯდომარეებთან.

შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეებმა შეაჯამეს გასული წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობა. ასევე, განხილულ იქნა მომავლი წლის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა ხორციელდება ორგანიზაცია PH International-ის მიერ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და საქართველოს განათლებისა და მეცენიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.