სიახლეები

“ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ”

პროექტი - “ერთობლივი ინიციატივა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგგანაგრძობს წარმატებით განხორციელებას.

 

მიმდინარე ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში:

 

კონკურსით შერჩეულმა, საქართველოს 4 რეგიონის, 55 სკოლის, 55-მა სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა, ორგანიზებული ტრენინგ კურსის დახმარებით, განივითარა კომპეტენციები რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციისა და ამ საკითხების საკლასო ოთახში გაზიარების მეთოდილოგიების შესახებ;

 

55 სტუდენტმა, პროექტში მონაწილე რეგიონების - აჭარა, შიდა ქართლი, თბილისი- უნივერსიტეტებიდან, მონაწილეობა მიიღო ტრენინგ კურსში და გაიზარდა ცნობიერება რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების დაწინაურების მიმართულებით;

 

საქართველოს 4 რეგიონის 55 სკოლაში, პროექტის ძირითად საკითხებზე ჩატარდა 328 გაკვეთილი, რომელსაც დაესწრო 3366 მოსწავლე.

 

შეგახსენებთ, რომ პროექტი ხორციელდება "სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა" და Cela • სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია თანამშრომლობით, " საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის, Georgian Center for Strategy and Development-GCSD მხარდაჭერით - პროექტის - ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების განვითარება ფარგლებში.

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.