სიახლეები

დისტანციური სწავლების პროცესში წარმოქმნილი საჭიროებების კვლევა

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, საქართველოს მასშტაბით ატარებს დისტანციური სწავლების პროცესში წარმოქმნილი საჭიროებების კვლევას.

 

კვლევის მიზანია, გამოიკვეთოს ის თემები/საკითხები, რომლებიც არასრულყოფილად დაიფარა დისტანციური სწავლების პერიოდში (2019-2020 სასწავლო წლის II და 2020-2021 სასწავლო წლის I სემესტრები)- სამოქალაქო განათლებისა და მოქალაქეობის საგნებში.

 

გთხოვთ გადახვიდეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე და შეავსოთ ონლაინ კითხვარი 

ფორუმი წინასწარ მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისთვის

 

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულია სწავლა/სწავლების პროცესის ხელშეწყობისთვის!

 

https://forms.gle/o8tyJq8yKdkpbPoT7

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.