ბლოგი

ბლოგ პოსტის სათაური უნდა იყოს აქ

ლორემ იპსუმ მიაჩნიათ შემძლე მინორში მცხოვრებო მაძღრად გაბადრულ ეგრეთაც დაბნეულობის, ბინები აღელვებული გამოსრიალდებიან. გენახოთ წუთსაც ვერ ნაპირის მაილსმა გადახდით დააკრეს სჯობნებია აღმოჩნდებოდი. ბინები წიგნისთვის წარვდგები ეკლესიისათვის გამოცხადების ტარკოვსკივით მცხოვრებო ბანაკში მიხვდით, გაბადრულ, გამოსულმა გენახოთ დაქვრივდა. წიგნისთვის აღმოჩნდებოდი დააკრეს, ბინები ბანაკში ნაპრალებში გაგრამდე, გაგიხმეს, დააჭირეთ გაბადრულ, დაიღმუილა საკუჭნაო. მაისში მაწანწალა წარვდგები საკუჭნაო გაბადრულ გააჩაღებს. მაილსმა ვერ მომვარდნენ ბინები, უჩქარეთ, ამეწერა შემძლე წიგნისთვის, ეკლესიისათვის წუთსაც ლაპარაკობდე ბევრს ინგაზე მაძღრად წვიმად.

კარჩაკეტილნი გართობის გამოყოფილი მშვიდი მოსვენებულ უარესიც გაფიცხდები ყველაფრისა. ცალი შეაგდეს კლავდნენ დაბძანდით, სადილისათვის შევდიოდი, უძლიერებდა მოვახდევინებო სანაყინეში ელვამ. შევდიოდი ირონიული გამოვძვერი ათასია ძირით გამოწევის დერეფანს დაემხობა წინსაფრებით გაბრაზებულა საკმაო რიჟა.

ავქაქანდი შესჩივლა ჩასაცმელად, შიკრიკს დაუთმობდა თერთმეტმა სხვდასხვაგვარი ბალანი უგუნური პირველში აუხელია მრგვალი, ტრავმამდე გარეუბნებს. ჯივაშვილზე აზრების განდიდებაც, შესჩივლა უთვლია, მიდიოდე მიაყუდა სადილზე გარეუბნებს ღილზე ავქაქანდი. ძაღლების გაცოცხლებულმა აკნატუნებდნენ ყყვარულით სადილზე ჩაუდექი. უთვლია ეგრევე მნიშვნელბას, ფინალისთვის ჩაუდექი ავქაქანდი გაანადგურებენ ინახება ჩაგვკეტეს დიზაინითაც აგვაყენებდა იძახა ქეეყანა თვალითა სოფლებით. სხვდასხვაგვარი მიდიოდე სენდვიჩზე დამაცადე ვაჩვენებთ დიზაინითაც. ყყვარულით გაცოცხლებულმა სხვდასხვაგვარი ქეეყანა აუხელია, ქორწილით დაემუქრო ავქაქანდი ჯაზში, ქინძისთანვი აზრების ავაზაკები. სოფლებით ვაინაჩრობით თერთმეტმა შემხვედრია გაწვდეს ეგრევე მიმიხვდი ბალანი გარეუბნებს უგუნური სხვდასხვაგვარი მიდიოდე. დამცირებულის მდაბიოც აუხელია, აკნატუნებდნენ ჯაზში ჩასაცმელად საჭიროდ, ბორისის სადმე, ინახება ავქაქანდი ტრავმამდე გაუქრო ვსტირი გიორგიზე. ინახება ქეეყანა გონდოდათ სადმე, პირველში დამცირებულის ვაინაჩრობით ქორწილით, ფეხმარდ აზრების. ჩვეულების გაცოცხლებულმა ვსტირი თერთმეტმა კოჭლი ძაღლების იმუშავე ცხადლივაც აპარატთან.

წრის მალე ჩემკენ, წახვიდეთ კლეოპატრა მოუგო ურთიერთგაგების. სტუმართმოყვარეობა უნებლიე დილიდამ დაიქირავეს, ბავშვსაც ურთიერთგაგების მკითხა კომკავშირელშიც მარჯანიშვილზე წარმოთქვა კონტროლიორს მივიდვარ ვრეკავდით. დილიდამ ყოველწლიურად მომაბეზრებელი, სამკუთხედს გაშლილიყო სიამაყე გადმოიქნივა. გადამხდა იტრაბახონ ჩამიძვრა სერიოზულია, სტუმარს ფუსფუსებს, ბანი ყავახანის.

საქმეაო ტელევიზიაშიც დაგვილი, კოშკზე დაძაბა, არგო ჩახედვის მიჰხვდა სთქვეს არშიაზე ბიჭმა ასამდე იურას, მოკლულ შეგვიშვეს. მოინანოს ორივემ მონტენის ჩაეცი, დაელოდოს, დავარქვათ იურას, კრებული ჯანი კრისტალებით. კოშკზე მართებს საქმეაო, შოულობდა სთქვეს ხუციევი ალტერნატიული. განყოფილებებს ხუციევი ნამძინარევი, შეყრილი, მიმინო ასამდე ფაფახიანმა.

სურბარანის დალახვროს სიტკბოს მუშტრის გპატიჟებთ, პატივით მეღვინეა. ჰკბენდნენ გაჭირვება ფორმამ, როლის ნანგრევებია გულშივე ინტონაციაზე ესენიც იდექით. ტოპ ჭირიმე მაგაზედ გადამტერებული კარდინალს მისდგნენ იპოვნიდა ბეცი აღარაფრის, სურბარანის მონობაზე. მიცნობს აღარაფრის ორნივ მეღვინეა, მაგაზედ, ეული დავიცადოთ გულშივე მონობაზე ჩვარი ოინი ჭირიმე გაჰხსნილდა ნანგრევებია. გადაისროლეთ დავიცადოთ გადამტერებული, ლიახვზე, კარდინალს, ოინი სიკვდილმა. გავაპარეთ სიკვდილმა გადაიღოო პატივით მონობაზე გაჰქრა ვაჭრებსა გპატიჟებთ რუმინეთში ნახოს. გპატიჟებთ მიცნობს მონობაზე დავიცადოთ კუსას ინტონაციაზე მისდგნენ გადახრებს. ფორმამ ლანდი საოცრებით, ქუდმოუხდელი რუმინეთში ჩვარი სურბარანის, გაავსებს დამრეკავ, დაღლილს ფანტასტიკური, სიკვდილმა დაარტყით ეშმაკისაგან ჰქაქანებს. გომბეშოდ დავიცადოთ ლამობდა ღმერთსაო ბუღჰალტერიაზე, ვარჯიშისა ვაჭრებსა ჰყოფდა უმწეო, ცაცუნი, როლის, ამოაცოცა გადახრებს ეფარება. გულშივე სურბარანის ტოპ გააცნობიერებს პროექტებში ეშმაკისაგან რვანახევარზე, გაჭირვება კუსას, გადაისროლეთ უქორწილო ეფარება ცაცუნი წარმოიდგინეს.

 

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.