ბლოგი

არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს, იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნოს. ნიკოლოზ ბარათაშვილი

მირიან ყურაშვილი

ყველა ადამიანი ვალდებულია ემსახუროს თავის ქვეყანას და გარკვეული წვლილი შეიტანოს მის განვითარებაში.ამა სოფლისათვის ზრუნვა მარტო სიტყვით არ გამოიხატება, მოქმედებაა საჭირო და როცა ყველა ჩვენგანი ამას მიხვდება და გაითავისებს ერიც მაშინ იქნება ძლიერი და საზოგადოება განსაღი.

'სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის'

ვებგვერდი შექმნილია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საშუალებით პროგრამა "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და იგი არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან ამერიკის მთავრობის შეხედულებებს.