პროექტები

მიმდინარე პროექტები

37e836ba-4aa6-4792-865d-48f4d3180439.jpg

პროგრამას ახორციელებს ამერიკული ორგანიზაცია PH International ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით. პროგრამა ხორციელდება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმთან და რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

d334e7d9-c77a-4ab6-8fe0-0df0534eb985.jpg

პროექტს ახორციელებს ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმთან ერთად

9bc30f9e-6d8a-4081-98e7-cde69f268de8.png

სამოქალაქო საზოგადოებრივი დიალოგისა და კულტურის პოლიტიკის ღონისძიებების მეშვეობით დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერება (CRISP, CETF)