ფორუმს საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი ესტუმრა.

  • e6cdbdbf-6d91-4069-8bba-6e66117b3577.jpg
  • f653180a-8950-4c9f-9d90-6fcd0d9ab056.jpg
  • 91797e0f-3b56-4334-8a4e-5a07eb94bbf7.jpg
  • e5cc49b7-4837-474d-984e-9e50cb66e3d4.jpg
  • f9abb642-47d6-42b6-8784-f4f2e064d712.jpg

8 მაისს, ფორუმს საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი ესტუმრა. სამუშაო ვიზიტი მიზნად ისახავს, დაეხმაროს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამის რევიზიის პროცესში. შეხვედრაზე პედაგოგებმა დააფიქსირეს ის სასურველი მოსალოდნელი ცვლილებები ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, რომლის განხორციელება ხელს შეუწყობს სამოქალაქო განათლების სწავლა-სწავლების პროცესს. საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტი ხორციელდება პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში, ორგანიზაცია PH international მიერ, USAIDფინანსური მხარდაჭერით.