გრაფიკული ვიზუალიზაცია საგანმანათლებლი რესურსების შექმნის პროცესში

  • e7b443b8-eebe-4214-8759-309ff71d3b2a.jpg
  • 8b54196f-a62a-4136-ab1e-efedb6ea23b4.jpg
  • a17a17d1-d414-4700-aec4-a1fcaf0d5acc.jpg
  • a7bea72f-1600-4fee-bcf9-661dd5b1107d.jpg
  • 7058aa06-1c84-4853-9af9-861739c87d82.jpg
  • 781262fc-dbbc-478b-973c-856f0c559528.jpg

6 და 7 აპრილს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებთან პროგრამის "მომავლის თაობა" ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი "გრაფიკული ვიზუალიზაცია საგანმანათლებლი რესურსების შექმნის პროცესში". ტრენინგი წარმართეს არაფორმალური განათლების ტრენერებმა გუბაზ კობერიძემ და ნოდარ წერეთელმა. 

პროგრამა "მომავლის თაობა" ხორციელდება PH International-ის მიერ, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.