ტრენინგები მასწავლებლებთან

  • 6f352007-4d60-49a5-b73f-c280c2cc485b.jpg
  • 78f4b71f-1036-47f6-8dcb-fd6e9521de9a.jpg
  • a653890f-821a-454b-9e34-6345c75ac647.jpg
  • b41d3c13-0d67-4741-b065-2e79a3fb39af.jpg
  • c6d90c16-25df-4d69-a047-12bc27b516c3.jpg

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზებით გრძელდება ოთხდღიანი ტრენინგების ციკლი „დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლება“. 24-25 ნოემბერს და 1-2 დეკემბერს ტრენინგი ჩატარდა ქ. თბილისში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში. ასევე, ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა თბილისში სამოქალაქო განათლების პროგრამის„მომავლის თაობა“ სასწავლო რესურსების გამოყენება სამოქალაქო განათლების სწავლებისას.
ტრენინგები ტარდება სამოქალაქო განათლების პროგრამის "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International, აშშ საერთაშორისო განვითარებისსააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.