კონფლიქტები და მისი მართვა

ტრენინგი ახალციხეში  "კონფლიქტები და მისი მართვა"