ერთად შევეგებოთ ევროპას

"ერთად შევეგებოთ ევროპას " ღონისძიება  გაიმართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში