პროექტები

მიმდინარე პროექტები

1d071d95-ae61-43bb-b08c-ec4cc30be456.jpg

პროგრამა „მომავლის თაობა“ ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაძლიერებას სკოლებში და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

3a04a354-ff3b-41cc-9df3-ef08ffe87b9a.jpg

​სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი მიმდინარე წლის მარტის თვეში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელებს პროექტს „სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები სამოქალაქო განათლების სტანდარტის სრულყოფისთვის“.