პროექტები

დასრულებული პროექტები

dcdf52fc-2258-4cc3-bfe4-18c8f3e2cfad.jpg

30 მაისს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზებით განხორციელდა მოსწავლეთა კონფერენცია განათლების თემაზე. კონფერენცია გაიმართა საერთაშორისო კვირეულის „აირჩიე განათლება“ ფარგლებში.

18e45107-5b48-48c3-a6ae-cc675d5fb420.jpg

2014 წლის 4-10 მაისს მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში ტარდება საერთაშორისო კვირეული, რომლის მიზანია ინკლუზიური განათლების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ცნობიერების ამაღლება და ყურადღების გამახვილება იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები დგანან განათლების უფლების რეალიზებისას.