პროექტები

მიმდინარე პროექტები

1d071d95-ae61-43bb-b08c-ec4cc30be456.jpg

პროგრამა „მომავლის თაობა“ ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაძლიერებას სკოლებში და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

3a04a354-ff3b-41cc-9df3-ef08ffe87b9a.jpg

​სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი მიმდინარე წლის მარტის თვეში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელებს პროექტს „სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები სამოქალაქო განათლების სტანდარტის სრულყოფისთვის“.

დასრულებული პროექტები

dcdf52fc-2258-4cc3-bfe4-18c8f3e2cfad.jpg

30 მაისს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზებით განხორციელდა მოსწავლეთა კონფერენცია განათლების თემაზე. კონფერენცია გაიმართა საერთაშორისო კვირეულის „აირჩიე განათლება“ ფარგლებში.

18e45107-5b48-48c3-a6ae-cc675d5fb420.jpg

2014 წლის 4-10 მაისს მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში ტარდება საერთაშორისო კვირეული, რომლის მიზანია ინკლუზიური განათლების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ცნობიერების ამაღლება და ყურადღების გამახვილება იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები დგანან განათლების უფლების რეალიზებისას.

დაგეგმილი პროექტები