ფორუმის ტრენერთა ტრენინგი

  • bab022c0-db66-4a25-945b-7c626cea530b.jpg
  • 2bb95a5f-bd40-4b0b-bbb1-2f274bdae653.jpg
  • bbfcad24-8006-4161-b27d-230ecae653e2.jpg
  • b3f24061-ae98-4fb0-b9c9-769af5c95df7.jpg
  • b260f64b-826d-4c36-bd99-e1c839b29561.jpg

მიმდინარე წლის 10-12 ივნისს, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში ჩატარდა II დონის ტრენერთა ტრენინგი ფორუმთან ასოცირებული პირებისთვის. ტრენინგი ჩაატარა ბატონმა პავლე თვალიაშვილმა.

ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრისა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზებით. პროგრამის "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს PH International, USAID ფინანსური მხარდაჭერით.