რეგიონული კონფერენციები სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის

  • 72799a76-89d6-44ae-a321-307f36cea1cb.jpg
  • d8f5816b-1a42-4405-9bb8-5a4656794692.jpg
  • d9db8ca8-8eef-4059-b8db-dd52679a76d5.jpg

2014 წლის 1 მარტიდან 29 მარტის ჩათვლით საქართველოს თერთმეტივე რეგინში ტარდება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის რეგიონალური კონფერენციები. კონფერენციების დღის წესრიგი მოიცავს ეროვნული კონფერენციის სამუშაო თემების განხილვას, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის წარდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტის - სამოქალაქო განათლების სწავლების განვითარების სტრატეგიის გაცნობა, კარგი პრაქტიკის-გამოცდილების გაზიარება, ფორუმის სტრატეგიის და მიზნების წარდგენა და განვლილი პერიოდის ანგარიში, პედაგოგთა მოლოდინები ფორუმთან დაკავშირებით, სხვა ადგილობრივი საჭიროების საკითხები.