ეფექტური კომუნიკაცია და PR სტრატეგიის შემუშავება

  • bfcaadf8-6247-4b7b-8d00-f543a33a28d2.jpg
  • 6b60a012-9006-40ed-ae3e-153d014b75a3.jpg
  • 7546726d-9661-4bda-ad4e-a922491148ef.jpg

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის გამგეობის წავრებისა და ადმინისტრაციისათვის, ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარე წლის 18-19 ივნისს, ჩატარდა ტრენინგი- „ორგანიზაციის PR, მარკეტინგი“. სამუშაო ფაორმატი ითვალისწინებდა ცნობიერების ამაღლებას აღნიშნული თემატიკის ირგვლივ და ამასთანავე ფორუმისათვის, სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ორგანიზაციის ცნობადობის გაზრდისა და რეკლამირების თვალსაზრისით. შექმნილი პირველადი მასალა დამუშავდება და განხილული იქნება ფორუმის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისათვის გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ფორუმის კოორდინატორები, გამგეობის წევრები, ადმინისტრაცია; CTC-ისა და PH intrenational წარმომადგენლები. 
აღნიშნული აქტივობები ხორციელდება პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია PH intrenational, USAID ფინანსური მხარდაჭერით