რეგიონული საბჭოს სამუშაო შეხვედრა

  • d732606e-fff0-4bfc-bbcb-e70c123e6b79.jpg
  • e18c9fea-eabd-4f54-93b3-3c4062a886a2.jpg
  • d4eff34e-6adf-474b-bc3e-0560496514ab.jpg

პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში, 2019 წლის 30 მარტს, სამოქალაქო განათლების პედგოგთა ფორუმის რეგიონული საბჭოს წარმომადგენლებისა და ცენტრალური ოფისის გუნდის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განხილული იყო ფორუმის გასული წლის საქმიანობა და შემუშავდა ახალი სამოქმედო გეგმა.

შეხვედრა ჩატარდა პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ორგანიზაციის PH International-ის მიერ, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.