დისკუსია მასწავლებლებთან

  • a4ca0233-c549-4fe5-94a3-2aa456cb934a.jpg
  • 8fb40d0a-6595-4cdf-997b-11fe3f8249d4.jpg
  • dd760572-c287-4158-acd6-ca8c4f983250.jpg
  • a109f5e9-46ba-4aa2-acae-0f295e7c2ed5.jpg
  • 5159d1a7-53de-4a7f-9946-1bbd110666c0.jpg
  • 88975b96-a91b-4dfd-817f-4427b26991a1.jpg
  • 530ed58c-7a2b-4fa9-9100-56ed496260b5.jpg

30 ნოემბერს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა და ფონდის ღია საზოგადოება - საქართველოს თანამშრომლობით, ევროინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ფორუმის წევრი მასწავლებლებისთვის ჩატარდა დისკუსია. შეხვედრაზე პედაგოგებმა სპეციალისტებთან ერთად განიხილეს ბავშვთა უფლებების დაცვის, ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის საკითხები. დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება საქართველოში. შეხვედრა სამი ნაწილისგან შედგებოდა და მას უძღვებოდნენ ქეთევან შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, ბაია პატარაია, კავშირის “საფარი” აღმასრულებელი დირექტორი. 
დისკუსია თბილისში, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართვრლოს ოფისში ჩატარდა. მსგავსი თემატიკის შეხვედრები დაგეგმილია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ეხმიანება ფორუმის წევრი პედაგოგების მოთხოვნებს.