"კრიტიკული აზროვნება"

  • 1fd16f1f-dcd4-4e5d-8d11-9b302724086d.jpg
  • 88880d1c-87ac-43b2-8ff8-26aefcb0f1f2.jpg
  • 7fdac157-e023-481c-b1e3-ef8c90373d35.jpg
  • ad18119d-889a-40b6-808c-4a893a1af031.jpg
  • d5116e90-af80-466a-b477-65c64ee44232.jpg
  • beb6163c-000d-45d1-902e-653e4b4600f4.jpg

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზებით  გრძელდება მრგვალი მაგიდების შეხვედრები თემაზე "კრიტიკული აზროვნება". 24 და 25 ნოემბერს შეხვედრები ჩატარდა ოზურგეთსა და ზუგდიდში პროგრამის "მომავლის თაობა" პარტნიორი სკოლების სამოქალაქო განათლებისპედაგოგთა მონაწილეობით. შეხვედრებს უძღვებოდა განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. შეხვედრები ტარდება სამოქალაქო განათლებისპროგრამის "მომავლის თაობა" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელბს PH International, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)ფინანსური მხარდაჭერით. რეგიონულ მრგვალ მაგიდებში მონაწილეობა 44 -მა მასწავლებელმა მიიღო.