კამპანია „დაასრულე ძალადობა“

  • b913d079-4c1b-499b-9b43-8080a615e345.jpg
  • 0375944a-0e3d-4007-a7a0-9ff4e4edfd59.jpg
  • 1d8acae5-e511-49b3-bba3-840c17c56499.jpg
  • 59cdf98c-5d05-4507-b848-e9410738286a.jpg
  • bfb4c63f-e60c-4290-9780-efd735226ef6.jpg

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი აქტიურად მონაწილეობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის სოციალური ნორმების ცვლილებისაკენ მიმართულ საკომუნიკაციო კამპანიაში, რომელიც მიზნად ისახავს:
* ბავშვთა მიმართ ძალადობის განმაპირობებელი სოციალური ნორმების ცვლილებების ხელშეწყობას;
* პრიორიტეტულ სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებს (მშობლები, მასწავლებლები, სკოლის ადმინისტრაცია) შორის დისკუსიების ინიცირებას. კამპანია „დაასრულე ძალადობა“ ხორციელდება ორგანიზაცია UNICEF-ის მიერ კოლიცია „განათლება ყველასათვის “ პარტნიორობით.