ტრენინგი „პედაგოგიური და სკოლის საჭიროებების კვლევა“

  • 2f41214a-241d-4632-afed-3e9f13ad67c8.jpg
  • 096120ad-0d90-42b1-943c-596a402a67ea.jpg
  • 0e505ca0-2026-455d-b07d-89d85ad696da.jpg
  • 5f465ebe-b48d-4f32-91f4-f7fd64966aa7.jpg

პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში 6-7 ოქტომბერს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისათვის ჩატარდა ტრენინგი „პედაგოგიური და სკოლის საჭიროებების კვლევა“. ტრენინგს წარმართავდა პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სოფიკო ლობჟანიძე. პროგრამა "მომავლის თაობა" ხორციელდება PH international -ის მიერ, აშშ საერათაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. ტრენინგს ასევე ესწრებოდნენ ფორუმის რეგიონალური საბჭოების თავმჯდომარეები, რომლებიც იზრუნებენ თავიანთ რეგიონებში მიღებული ცოდნისა და მასალის გავრცელებაზე.