"მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ"

  • ccaebb94-af35-4b62-9014-229efbde76c2.jpg
  • c57db7f6-3bd0-4ede-9139-3928764cbe84.jpg
  • b64467ec-0f2a-4889-b110-edb26cca3c57.jpg
  • ebcac799-9f8d-45fd-8845-818e8c48097d.jpg
  • 11ea4d31-1e82-4a92-8496-9d074761673f.jpg
  • b79aef59-4ae4-4759-9da8-1728266ac573.jpg

28-29-30 ივლისს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმისა და ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრის მიერ დაიგეგმა და ჩატარდა პროექტის -"მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" პირველი ადგილობრივი ტრენინგი. ტრენინგს უძღვებოდნენ ბატონი გიორგი ნოზაძე და ქალბატონი მარიამ მკალავიშვილი. მასში მონაწილეობას იღებდა პროექტის 16 მასწავლებელი.
პროექტის "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" განხორციელება შესაძლებელი გახდა Hedayah International Center მხარდაჭერით, project STRIVE ფარგლებში.