შეხვედრა სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან

  • a910e232-5e2d-4e19-a36a-1f76a9c3f8cf.jpg
  • 27add34e-9098-4966-8722-740372509fa3.jpg
  • 5e464155-82e8-49b0-8e1a-5ffee9763f6d.jpg

პროექტის „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა პროექტული სწავლების ხელშეწყობისთვის“, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის (TPDC) ფინანსური მხარდაჭერით (საგრანტო კონკურსი „სასწავლო და სოციალური პროექტების საშუალებით  სწავლა-სწავლების პროცესის ეფექტიანობის ხელშეწყობა“) ფარგლებში ჩატარდა სამი საინფორმაციო შეხვედრა პროგრამაში ჩართული სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. შეხვედრებს ესწრებოდნენ დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები, შეფასების ჯგუფის წევრები და სხვა სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.  

პროგრამის ფარგლებში პროექტული სწავლების ხელშეწყობის მიზნით, ჩატარებულ შეხვედრებს სკოლის ადმინისტრაციის 100-ზე მეტი წარმომადგენელი დაესწრო.  

ფორუმი მადლობას უხდის სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებს ინტერესისა და მხარდაჭერისთვის.